szechenyi
 • +36 1 413 3710
 • kmaszc@kmaszc.hu
 • Budapest, Andrássy út 63-65. I Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006362

📢Szakmai Tanulmányi Versenyek írásbeli verseny eredmények!📢
A 🌾Nemzeti Agrárgazdasági Kamara🌾 2021. február 25-én közzétette a ⏰2021. január 29-én⏰ szervezett versenyeinek írásbeli eredményeit és a döntőbe jutott versenyzők névsorát.
A centrumunkat érintő #eredmények szakmánként és iskolánként:
🚜MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ🚜
Lipthay Béla Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szg., Szk. és Kollégium
- Bakos Ádám
⚙️MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZTECHNIKUS⚙️
Dr. Szepesi László Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
- Ludman Antal
- Steiner Bálint
💐VIRÁGKÖTŐ ÉS VIRÁGKERESKEDŐ💐
Közép-magyarországi ASzC Magyar Gyula Kertészeti Technikum és Szakképző Isk
- Fábián Fanni
- Illés Anikó
- Juhász Krisztina
- Tuskán Annamária
🌿KERTÉSZ🌿
Közép-magyarországi ASzC Magyar Gyula Kertészeti Technikum és Szakképző Isk
- Schmauzer István Márk
Toldi Miklós Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
- Sipos István
- Szűcs Kitti
🌸DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ🌸
Közép-magyarországi ASzC Magyar Gyula Kertészeti Technikum és Szakképző Isk
- Bíró Bettina Katica
- Bíró Kálmán József
- Bodri Csanád Botond
- Szóka Levente
- Kincses Petra
- Lengyel Dávid
- Tihany Bálint Mihály
- Rafael Dávid
🧑‍🌾PARKÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS👩‍🌾
Varga Márton Kertészeti és Földmérési Technikum és Kollégium
- Czotter Attila
- Laczi Viktória
- Lénárt Zsolt Róbert
- Plaveczky Ákos Bence
- Robotka Balázs
- Soltész Tünde Laura
- Vojtek István Soma
- Zima Barnabás Bendegúz
🧑‍🔬ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUS👩‍🔬
Soós István Borászati Technikum és Szakképző Iskola
- Nyári Bálint
Toldi Miklós Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
- Komáromi Alíz
- Birinszki Anikó
- Egyedi Melinda
🐷🔪HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ🔪🐷
Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola
- Pap István Richárd
- Szluka Patrik Dávid
🧑‍🔬ÉLELMISZERIPARI ANALITIKUS TECHNIKUS👩‍🔬
Toldi Miklós Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
- Borsos Dávid
- Patik Jonatán
- Kovács Brigitta Ilona
- Szabó Petra
- Bóna Dávid
- Kis Kitti
Pesti Barnabás Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola
- Berényi Viktória Alexandra
- Baróti Beatrix Anasztázia
👩‍🍳PÉK🧑‍🍳
Toldi Miklós Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
- Roboz Ágoston Zoltán
- Galovics Alexandra
- Mihalyik Adrián
Pesti Barnabás Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola
- Krausz Attila

Gratulálunk minden diákunknak és a felkészítésben résztvevő kollégáinknak!
... See MoreSee Less

View on Facebook

Igazgató

A Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum pályázatot hirdet

 a Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum Intézményeibe

igazgatói munkakör

betöltésére.

 

A munkaviszony időtartama:

2021. év július hó 2. napjától (alább intézményi táblázat) – Határozatlan idő

2022. év augusztus hó 16. napjától (alább intézményi táblázat)– Határozatlan idő

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

lásd a munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információknál

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása mellett a szakképző intézmény szakmai vezetése, döntés minden olyan a szakképző intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, melyet jogszabály nem utal a főigazgató vagy a kancellár hatáskörébe.

 

Illetmény és juttatások: A munkabér megállapítására a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • a szakképző intézményben oktatói munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség és technikum esetében mesterképzésben, szakképző iskola esetében legalább alapképzésben szerzett szakképzettség,
 • intézményvezetői szakképzettség, legalább egy év intézményvezetői gyakorlat vagy legalább százhúsz órás tanügyigazgatási és pedagógiai ismereteket nyújtó képzés,
 • oktatói munkakörben vagy legalább heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során legalább hároméves szakmai gyakorlat,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása.

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:

 • vezetői készség,
 • kiváló szervező- és kommunikációs készség,
 • elemzőkészség,
 • terhelhetőség,
 • gyors, pontos munkavégzés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • agrár-szakmai szervezet munkájában szerzett vezetői tapasztalat,
 • agrárgazdasági területen szerzett gyakorlati tapasztalat,
 • országos vagy regionális pályázatok és projektek kezelésében szerzett jártasság,
 • az agrárszakképzés területére vonatkozó nemzetközi kapcsolatrendszerben való közreműködés,
 • szervezetfejlesztésben, nevelési-oktatási intézmény alapításában szerzett tapasztalat,
 • felsőfokú gazdasági végzettség,
 • felhasználói szintű informatikai ismeretek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, az eddigi szakmai munka részletes ismertetésével,
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget és egyéb végzettséget igazoló iratok,
 • A pályázó legalább 3 éves szakmai gyakorlatát és legalább 1 éves intézményvezetői gyakorlatát vagy legalább százhúsz órás tanügyigazgatási és pedagógiai ismereteket nyújtó képzésigazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
 • Amennyiben a szakmai gyakorlatát óraadói megbízás ellátásával igazolja, az arról szóló igazoló dokumentum,
 • A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 128. § (3) bekezdése szerint a pályázónak a megpályázott szakképző intézmény vezetésére vonatkozó programja, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket.
 • 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a munkaviszony létesítését nem teszi lehetővé vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az erkölcsi bizonyítványt a megbízás napjáig a pályázó eredetben bemutatja,
 • Nyilatkozat, amelyben vállalja igazgatóvá történő megbízása esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget,
 • Nyilatkozat, amelyben hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
 • Kérjük a megpályázni kívánt intézményt (a munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ résznél van feltüntetve) a pályázati anyagában feltüntetni szíveskedjék.

A beosztás betöltésének időpontja:

A beosztás 2021.07.02. / 2021.08.16-tól betölthető (alább intézményi táblázat)

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Közép-magyarországi ASzC főigazgatója Molnár Zoltán nyújt, a 20/420-0003 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton a “KMASZC/000416-1/2021 igazgató” tárggyal a foigazgato@kmaszc.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának rendje:

A határidőt követően megküldött, valamint a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen, melyről a pályázó értesítést kap. Az érvényes pályázattal rendelkező pályázókat a Közép-magyarországi ASzC által létrehozott Bíráló Bizottság meghallgatja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • kozigallas.gov.hu
 • Kormányzati Portál: kormany.hu
 • Oktatási és Kulturális Közlöny aktuális száma
 • szakképzési centrum honlapja
 • szakképző intézmény honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az alkalmazásról – a pályázati eljárást követően – az agrárminiszter dönt. A pályázatban csak a kiírás feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vesz részt. Hiánypótlásnak nincs helye.

 

A Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum alábbi intézményeibe nyújtható be az igazgatói pályázat:

Szakképző intézmény neve Település Állás betöltésének időpontja
Közép-magyarországi ASzC Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Budapest 2021.augusztus.16.
Közép-magyarországi ASzC Dr. Szepesi László Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Piliscsaba 2021.július.02.
Közép-magyarországi ASzC Fáy András Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Pécel 2021.július.02.
Közép-magyarországi ASzC Lipthay Béla Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény 2021.július.02.
Közép-magyarországi ASzC Magyar Gyula Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola Budapest 2021.július.02.
Közép-magyarországi ASzC Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Örkény 2021.július.02.
Közép-magyarországi ASzC Pesti Barnabás Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola Budapest 2021.augusztus.16.
Közép-magyarországi ASzC Soós István Borászati Technikum és Szakképző Iskola Budapest 2021.augusztus.16.
Közép-magyarországi ASzC Táncsics Mihály Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Vác 2021.július.02.
Közép-magyarországi ASzC Toldi Miklós Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Nagykőrös 2021.július.02.
Közép-magyarországi ASzC Varga Márton Kertészeti és Földmérési Technikum és Kollégium Budapest 2021.július.02.
Olvass tovább!

Igazgató

A Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum pályázatot hirdet

 a Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum Intézményeibe

igazgatói munkakör

betöltésére.

 

A munkaviszony időtartama:

2021. év július hó 2. napjától (alább intézményi táblázat) – Határozatlan idő

2022. év augusztus hó 16. napjától (alább intézményi táblázat)– Határozatlan idő

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

lásd a munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információknál

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása mellett a szakképző intézmény szakmai vezetése, döntés minden olyan a szakképző intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, melyet jogszabály nem utal a főigazgató vagy a kancellár hatáskörébe.

 

Illetmény és juttatások: A munkabér megállapítására a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • a szakképző intézményben oktatói munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség és technikum esetében mesterképzésben, szakképző iskola esetében legalább alapképzésben szerzett szakképzettség,
 • intézményvezetői szakképzettség, legalább egy év intézményvezetői gyakorlat vagy legalább százhúsz órás tanügyigazgatási és pedagógiai ismereteket nyújtó képzés,
 • oktatói munkakörben vagy legalább heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során legalább hároméves szakmai gyakorlat,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása.

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:

 • vezetői készség,
 • kiváló szervező- és kommunikációs készség,
 • elemzőkészség,
 • terhelhetőség,
 • gyors, pontos munkavégzés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • agrár-szakmai szervezet munkájában szerzett vezetői tapasztalat,
 • agrárgazdasági területen szerzett gyakorlati tapasztalat,
 • országos vagy regionális pályázatok és projektek kezelésében szerzett jártasság,
 • az agrárszakképzés területére vonatkozó nemzetközi kapcsolatrendszerben való közreműködés,
 • szervezetfejlesztésben, nevelési-oktatási intézmény alapításában szerzett tapasztalat,
 • felsőfokú gazdasági végzettség,
 • felhasználói szintű informatikai ismeretek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, az eddigi szakmai munka részletes ismertetésével,
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget és egyéb végzettséget igazoló iratok,
 • A pályázó legalább 3 éves szakmai gyakorlatát és legalább 1 éves intézményvezetői gyakorlatát vagy legalább százhúsz órás tanügyigazgatási és pedagógiai ismereteket nyújtó képzésigazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
 • Amennyiben a szakmai gyakorlatát óraadói megbízás ellátásával igazolja, az arról szóló igazoló dokumentum,
 • A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 128. § (3) bekezdése szerint a pályázónak a megpályázott szakképző intézmény vezetésére vonatkozó programja, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket.
 • 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a munkaviszony létesítését nem teszi lehetővé vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az erkölcsi bizonyítványt a megbízás napjáig a pályázó eredetben bemutatja,
 • Nyilatkozat, amelyben vállalja igazgatóvá történő megbízása esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget,
 • Nyilatkozat, amelyben hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
 • Kérjük a megpályázni kívánt intézményt (a munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ résznél van feltüntetve) a pályázati anyagában feltüntetni szíveskedjék.

A beosztás betöltésének időpontja:

A beosztás 2021.07.02. / 2021.08.16-tól betölthető (alább intézményi táblázat)

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Közép-magyarországi ASzC főigazgatója Molnár Zoltán nyújt, a 20/420-0003 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton a “KMASZC/000416-1/2021 igazgató” tárggyal a foigazgato@kmaszc.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának rendje:

A határidőt követően megküldött, valamint a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen, melyről a pályázó értesítést kap. Az érvényes pályázattal rendelkező pályázókat a Közép-magyarországi ASzC által létrehozott Bíráló Bizottság meghallgatja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • kozigallas.gov.hu
 • Kormányzati Portál: kormany.hu
 • Oktatási és Kulturális Közlöny aktuális száma
 • szakképzési centrum honlapja
 • szakképző intézmény honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az alkalmazásról – a pályázati eljárást követően – az agrárminiszter dönt. A pályázatban csak a kiírás feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vesz részt. Hiánypótlásnak nincs helye.

 

A Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum alábbi intézményeibe nyújtható be az igazgatói pályázat:

Szakképző intézmény neve Település Állás betöltésének időpontja
Közép-magyarországi ASzC Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Budapest 2021.augusztus.16.
Közép-magyarországi ASzC Dr. Szepesi László Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Piliscsaba 2021.július.02.
Közép-magyarországi ASzC Fáy András Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Pécel 2021.július.02.
Közép-magyarországi ASzC Lipthay Béla Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény 2021.július.02.
Közép-magyarországi ASzC Magyar Gyula Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola Budapest 2021.július.02.
Közép-magyarországi ASzC Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Örkény 2021.július.02.
Közép-magyarországi ASzC Pesti Barnabás Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola Budapest 2021.augusztus.16.
Közép-magyarországi ASzC Soós István Borászati Technikum és Szakképző Iskola Budapest 2021.augusztus.16.
Közép-magyarországi ASzC Táncsics Mihály Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Vác 2021.július.02.
Közép-magyarországi ASzC Toldi Miklós Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Nagykőrös 2021.július.02.
Közép-magyarországi ASzC Varga Márton Kertészeti és Földmérési Technikum és Kollégium Budapest 2021.július.02.
Read More

Hírek

Hagyományok, ízek, régiók – Toldi Miklós tudományos diákkonferencia

Hagyományok, ízek, régiók – Toldi Miklós tudományos diákkonferencia

A Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum Toldi Miklós Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 2020/2021-es tanévben tizennyolcadik alkalommal rendezi meg a „Hagyományok, ízek, régiók program” Országos Tudományos Diákkonferenciát 2021. április 9-10-én, mezőgazdasági és élelmiszeripari iskolák tanulói számára.

Rendelkezzen a befizetett SZJA 1%-ról!

Rendelkezzen a befizetett SZJA 1%-ról!

Idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzen az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról. Ezt legkésőbb 2021. május 20-áig, az szja-bevallástól függetlenül is megteheti. A Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum alábbi iskoláit támogató alapítványok a jogszabályok értelmében jogosultak a Magyarországon adózók személyi jövedelemadójából felajánlható 1% elfogadására.

Valentin-napi virágvásár

Valentin-napi virágvásár

Valentin napi virágvásárt szervez a budapesti Közép-magyarországi ASzC Magyar Gyula Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola. A csodás színekben pompázó primulák 350 Ft/db áron kaphatók.

Toldis diák sikere az Implom József Helyesírási Versenyen

Toldis diák sikere az Implom József Helyesírási Versenyen

Anyanyelvünk kivételes helyet foglal el az életünkben. Szóban és írásban való helyes használata könnyebbé teszi boldogulásunkat, sikeresebben eljuttathat bennünket céljaink eléréséhez. Anyanyelvünkön mondjuk ki az első szavakat, ez őrzi legszebb álmainkat, és ezen a nyelven gondolkodunk még akkor is, ha idegen nyelven szólalunk meg. Ebben a tanévben online rendezték meg a középiskolások Implom József Helyesírási Versenyének megyei fordulóját az országos […]

Pótkocsik érkeztek iskoláinkba

Pótkocsik érkeztek iskoláinkba

2021. január 11-én és 12-én három iskolánk gazdagodott új pótkocsival az Agrárminisztérium támogatásának köszönhetően. A váci Táncsics Mihály Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumba, a piliscsabai Dr. Szepesi László Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumba, illetve az örkényi Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumba kerültek a PRONAR T672/1 típusú kéttengelyes pótkocsik.

„A szeretet gyógyít!” – Hagyományteremtő szándékkal szervezett karácsonyi adományakciót a Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum

„A szeretet gyógyít!” – Hagyományteremtő szándékkal szervezett karácsonyi adományakciót a Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum

A Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum szívügyének tekinti a társadalmi felelősségvállalást, ezért elkötelezett jótékony célú tevékenységek lebonyolításában. Az intézmény a karácsony közeledtével egy adományprojektet valósított meg, melynek keretein belül a Centrum élelmiszeripari iskolái közvetlenül az ünnepek előtt kórházban fekvő beteg gyerekek élelmezésében kívántak szerepet vállalni. A felajánlott szállítmányt 2020. 12. 15-én juttatta el a Centrum a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának.