Szakgimnázium

Képzéseink:

 1. Élelmiszeripari ágazat: Élelmiszeripar szakmacsoport
 2. Környezetvédelem-vízgazdálkodás ágazat: Környezetvédelem (Varga Márton Szakképző Iskolával közösen)

 1. Élelmiszeripari ágazat:

Élelmiszeripar szakmacsoport

4 év (végzettség: érettségi bizonyítvány) + 1 év (végzettség: technikusi bizonyítvány) + 1év (végzettség: szaktechnikusi bizonyítvány)

A tanulók a közismereti érettségi tárgyakon kívül szakmai érettségi vizsgát is tesznek közép vagy emelt szinten.

A szakgimnáziumi érettségi bizonyítvánnyal betölthető munkakör: minőségbiztosítási és higiéniai munkatárs

Továbbtanulási lehetőség:

–       Élelmiszeripari technikus (1 év)

–           Szakirányú főiskola, egyetem

Diákjaink az érettségire felkészítő közismereti tárgyak mellett a következő szakmai tárgyakat tanulják:

 • Műszaki alapismeretek,
 • Laboratóriumi alapismeretek
 • Laboratóriumi alapgyakorlatok
 • Élelmiszeripari technológiák
 • Élelmiszer-kémia
 • Élelmiszerismeret
 • Élelmiszeripari anyagismeret
 • Élelmiszeripari vállalkozások
 • Élelmiszeripari alapmérések
 • Mikrobiológia
 • Minőségbiztosítás
 • Élelmiszer-előállítás folyamatai
 • Higiénia
 • Biztonságos munkavégzés
 • Mikrobiológiai és higiéniai gyakorlatok

 

 1. Környezetvédelem – Vízgazdálkodás ágazat

– Környezetvédelmi technikus

4 év (végzettség: érettségi bizonyítvány) + 1 év (végzettség: technikusi bizonyítvány)

A tanulók a közismereti érettségi tárgyakon kívül szakmai érettségi vizsgát is tesznek közép vagy emelt szinten.

A szakgimnáziumi érettségi bizonyítvánnyal betölthető munkakör: Hulladékfelvásárló- és gazdálkodó

Továbbtanulási lehetőség:

–          Környezetvédelmi technikus (1 év)

–           Szakirányú főiskola, egyetem

Diákjaink az érettségire felkészítő közismereti tárgyak mellett a következő szakmai tantárgyakat tanulják:

 • Laboratóriumi gyakorlatok
 • Hulladékkereskedelem
 • Hulladékgazdálkodási ismeretek
 • Munkabiztonság
 • Műszaki ismeretek
 • Földtudományi alapok
 • Környezeti kémia
 • Környezetvédelmi alapismeretek
 • Környezettechnika
 • Méréstechnika gyakorlat
 • Környezetvédelmi gyakorlat
 • Környezettechnika gyakorlat

A képzés célja:

Iskolánkban olyan szakmai érettségi végzettséget adó középfokú képzés folyik, amely lehetővé teszi a széleskörű, jól hasznosítható (konvertálható) tudás megszerzését. A tanulókat a 9.-12. évfolyamon felkészítjük a négy kötelező közismereti (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv) érettségi vizsgatárgyból a kétszintű érettségi vizsgára, és ezzel párhuzamosan felkészítjük a megfelelő ágazati  munkakör betöltésére képesítő kötelező szakmai érettségi vizsgára is.

A képzés szakmai alapozást nyújt a felsőfokú szakmai szakirányú képzéshez és a gyors, munkaerő-piaci irányultságú szakképesítéshez.

A képzés előnye:

Diákjaink a közismereti tárgyakon kívül szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat is tanulnak, ahol megismerkednek az élelmiszeripar és környezetvédelem különböző ágazataival. Elsajátítják a gyártmánykészítés, a technológiák, az egészséges táplálkozás és a gazdaságossági számítások közötti összefüggéseket. A nyári gyakorlatok keretében műszaki és laboratóriumi gyakorlatokon vesznek részt. Lehetőség van a választott szakirány cseréjére is.

Iskolánkban szakoktól függetlenül nagy hangsúlyt fektetünk az informatikai képzésre, minden tanulónak biztosítjuk, hogy jártasságot szerezzen a szövegszerkesztő, táblázatkezelő, adatbázis kezelő, és grafikai programok használatában. Megtanulják az Internet céltudatos, gyors és hatékony használatát. Az informatika tantárgyat és a nyelvi tantárgyakat (angol, német) csoportbontásban tanulják.

Sikeres érettségi után diákjaink a felsőoktatás bármely területén továbbtanulhatnak. Iskolánkban lehetőség van az érettségi után az adott szakmákban OKJ-s képzésben továbbtanulni, és felkészülni a komplex szakmai vizsgára, melynek letétele után szakképesítést, technikusi végzettséget szerezhet a tanuló a 13. évfolyam végén.