DÖK

Kedves Szülők, Diákok!

Néhány mondattal szeretnénk bemutatni iskolánk Diákönkormányzatát.

Mi is a DÖK? A Diákönkormányzat az iskola tanulói által létrehozott érdekképviseleti szerv. Kik a tagjai? Minden osztályból 2-3 fő megválasztott tag képv

iseli osztálya érdekeit, a kéthetente tartandó DÖK-gyűléseken. A DÖK saját vezetőséggel rendelkezik, melynek első embere a DÖK elnök, aki választás útján kerül ki az osztályok képviselőiből.

Milyen feladataink, céljaink vannak?

  •  A tanulói képviseleti rendszer (osztályonkénti) kiépítése, működtetése, irányítása,   ellenőrzés.
  • A diákok jogköreinek gyakorlása az iskolai élet kérdéseiben.
  • A diákélet összefogása, szervezése, színesebb tanévek megteremtése.
  • Az iskola hagyományőrző programjainak ápolása.
  • Az iskola döntéseibe való bevonása a diákoknak az iskolavezetésbe (ha a diákokat érintő kérdés kerül megvitatásra), illetve a Fegyelmi Bizottságba, szavazati joggal.
  • Szakkörök szervezése és a kerületi diákönkormányzat ülésein való részvétel.

Szolga Dóra      DÖK elnök

Mezei Vera       DÖK segítő tanár