Könyvtár

A könyvtár nyitvatartási ideje:

Hétfő: 8:00-14:00

Kedd:  8:00-14:00

Szerda:  8:00-14:00

Csütörtök: 8:00-14:00

Péntek: 8:00-12:00

A könyvr története, bemutatása

1970-ben a jelenlegi épületben alakuló oktatási intézmény még nem rendelkezett a hagyományos értelemben vett iskolai könyvtárral. Néhány ezer társintézményektől örökölt, ismerősök, kollégák által adományozott, illetve vásárolt szakkönyv és szépirodalmi mű alkotta a könyvtári állományt.

A 70-es évek végén a körülbelül 9000 kötet a 3. emeleten egy 42 négyzetméteres folyosóból leválasztott helyiségben kapott helyet. A 80-as évek végén egy mellette levő helyiségben olvasótermet alakítottak ki.

2013 őszén a könyvtár a 3. emeletről a földszintre költözött, szintén egy a folyosóból leválasztott helyiségbe.

A korábbi szabadpolcos elhelyezés itt szintén megmaradt. Ez jelenleg is lehetővé teszi, hogy mindenki kedvére válogathasson a könyvek között.

Az állomány jelentős része szakirodalom, elsősorban iskolánk szakképzési profiljának megfelelő régi kiadású szakkönyv. Az iskolai könyvtár gyűjtőkörébe tartoznak ezen kívül még a különböző tudományágakat, természet- és társadalomtudományokat, művészeteket képviselő művek. A könyvtár jelentős mennyiségű és értékű kézikönyvvel, lexikonokkal, enciklopédiákkal és szótárakkal rendelkezik. A szépirodalmi anyag elsősorban a kötelező és ajánlott irodalmat tartalmazza. Ezek régebbi kiadások. Kevés a jelenkor irodalmát tartalmazó kötet. Viszont sokféle tankönyv áll a tanulók rendelkezésére.

Jelenleg a könyvtár folyamatos rendezés alatt áll, folyik az állomány szakszerű elhelyezése, szabályos feliratok készítése, a tervszerű állományapasztás, valamint az elhasználódott könyvek selejtezése.

A könyvtárban a hagyományos dokumentumok közül csak könyvek vannak, periodikák, újságok, folyóiratok valamint CD-k, informatikai eszközök nincsenek.

Jelenleg körülbelül 10 000 könyv áll diákjaink, tanáraink és az iskola dolgozói rendelkezésére.

Szatmáriné Máté Piroska
könyvtáros tanár